Nieuws

Nieuwe accreditaties januari 2019

24-01-2019

In januari 2019 hebben acht organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen.

Lees verder

UN-RIAS Conferentie: 'Moving the frontiers for Internal Audit’

13-12-2018

Organisation For The Prohibitation of Chemical Weapons

Jaarlijks organiseert de UN-RIAS, een onderdeel van RIAS  Representatives of Internal Audit Services of United Nations organisations, multilateral financial institutions and other associated intergovernmental organisations, een conferentie. Dit jaar werd de meeting van 28 tot 31 augustus gehouden bij de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) te Den Haag. Meer dan 80 deelnemers afkomstig van ruim 50 internationale organisaties waren hierbij aanwezig.

Lees verder

Nieuwe accreditaties oktober 2017

29-10-2017

In oktober 2017 hebben 8 organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisaties is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol M001 en nieuw toelichtend document T046

25-10-2017

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-M001 (Point of Care Testing (POCT)) en een nieuw toelichtend document T046 (Medische Laboratoria; toelichting op de EN ISO 15189:2012) gepubliceerd.

Lees verder

Publicatie specifiek accreditatieprotocol L005 betreffende de accreditatie van asbest laboratoriumtesten

25-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol L005 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van asbest laboratoriumtesten. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol I003 betreffende inspectie van bodembeschermende voorzieningen.

25-10-2017

Specifiek Accreditatieprotocol I003 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van inspectie van bodembeschermende voorzieningen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Introductiefilmpje 'Expert voor de RvA' gepubliceerd!

25-10-2017

Het introductiefilmpje over het ‘reilen en zeilen’ als expert / vakdeskundige voor de RvA is nu te zien op onze website Werken voor de RvA.

Lees verder