Organisatiestructuur

Bent u op zoek naar de contactgegevens van een RvA-medewerker? Kies dan rechts de betreffende afdeling.

Bestuur en directie van de RvA geven sturing aan:

4 operationele afdelingen: Unit Teamleiders, Unit Zorg, Unit Algemeen A, Unit Algemeen B

3 afdelingen bedrijfsvoering: HRM & Facilitaire zaken, Financiën & ICT, Kwaliteit & Procesmanagement

2 afdelingen bestuursondersteuning: Strategie & Ontwikkeling, Bestuurssecretariaat