Over de RvA

Ieder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. Onze primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitverklarende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is.

Achtergrond

De RvA is een private stichting. In 2010 heeft de Nederlandse overheid de RvA aangewezen als nationale accreditatie-instantie, op basis van de Europese Verordening 765/2008. Sindsdien is de RvA een zelfstandig bestuursorgaan, dat verantwoording aflegt aan de minister van Economische Zaken. Als onafhankelijke stichting en zelfstandig bestuursorgaan heeft de RvA geen winstdoelstelling.

De RvA is in 1995 ontstaan uit een fusie van verschillende partijen:

 • de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO);
 • de Stichting Erkenning Laboratoria en Inspectie-instellingen (STERLAB/STERIN);
 • de Raad voor Certificatie (RvC).

Sinds 2008 maakt CCKL onderdeel uit van de RvA. CCKL accrediteert Nederlandse medische laboratoria in de humane gezondheidszorg, op basis van de Nederlandse Praktijkrichtlijn. De komende jaren zullen de accreditaties van CCKL gefaseerd overgaan op de Europese norm ISO 15189. De medische laboratoria krijgen daarmee een accreditatie die ook internationale reikwijdte heeft.

Onze klanten

Onze klanten zijn conformiteitverklarende organisaties:

 • laboratoria
 • inspectie-instellingen
 • certificatie-instellingen
 • verificatie-instellingen

Conformiteitverklarende organisaties beoordelen of producten en diensten van leveranciers aan de gestelde eisen voldoen. Zij doen dit voor elk denkbaar werkgebied: gezondheid, milieu, bouw, energie, voeding, transport, financiën enzovoort. Bij een goed resultaat ontvangt de leverancier een conformiteitverklaring. Dat gebeurt in de vorm van een certificaat of rapport.

Belangrijk is dat conformiteitverklarende organisaties deskundig, onpartijdig en onafhankelijk zijn. Want alleen dan is de afgegeven verklaring bruikbaar en betrouwbaar. De RvA controleert daarom of deze organisaties aan de Europese (EN) en internationale (ISO of ISO/IEC) normen voldoen. Is dat inderdaad het geval, dan ontvangen zij een accreditatiemerk. Een controle van de controle.

In de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u een overzicht van al onze klanten.

Werkterrein

Bij de beoordeling van conformiteitverklarende organisaties onderscheiden we verschillende disciplines:

De manier waarop een conformiteitbeoordeling wordt uitgevoerd verschilt dus flink. Het kan bijvoorbeeld gaan om het testen van een monster in een laboratorium, het doormeten van kritieke onderdelen van een complexe installatie, het doorlichten van een organisatie en haar productieprocessen of het examineren van een persoon. Bovendien zijn de onderwerpen heel divers. Accreditatie reikt van DNA-onderzoek tot websites, van scharreleieren tot loopbaanadviseurs, van liften tot asbestcontroles enzovoort. En ons werkterrein breidt zich voortdurend uit.

Belanghebbende partijen

Op het gebied van accreditatie zijn er diverse belanghebbende partijen:

 • directe klanten van de RvA (conformiteitverklarende organisaties);
 • directe klanten van conformiteitverklarende organisaties (afnemers en leveranciers);
 • brancheverenigingen;
 • overheden;
 • wetenschappelijke instituten;
 • eindgebruikers.

Een goede interactie met deze stakeholders is essentieel om het vertrouwen verder te doen groeien. Dat geldt voor het vertrouwen in door de RvA geaccrediteerde organisaties, maar ook voor het vertrouwen binnen onze maatschappij. De RvA heeft daarom regelmatig contact met belanghebbende partijen. Bijvoorbeeld via het adviespanel belanghebbenden.